หน้าแรก / ประตูรั้วอบสีบานเลื่อนซ้อน

ประตูรั้วอบสีบานเลื่อนซ้อน

ประตูรั้วอบสีสไลด์ซ้อน ก็เหมือนกับประตูรั้วบานเลื่อนหรือสไลด์ทั่วไป เมื่อเราจะเปิดประตูรั้ว บานประตูทั้ง 2 บานจะวิ่งไปเก็บในที่เก็บประตูแต่จะซ้อนกันอยู่ กลับกัน ถ้าเราจะปิดประตูรั้ว บานประตูบานแรกดึงอีกบานให้ออกมาจนประตูรั้วปิดสนิท ประตูรั้วแบบนี้สามารถติดตั้งชุดควบคุมประตูแบบรีโมทได้ด้วย