หน้าแรก / รั้วเหล็กแผ่นตะแกรงฉีก

รั้วเหล็กแผ่นตะแกรงฉีก

รั้วเหล็กแผ่นตะแกรงฉีก คือ การนำเอาแผ่นเรียบ เหล็ก มาทำการฉีกให้เป็นช่องรูปข้าวหลามตัด โดยแต่ละมุมจะยังคงยึดติดและต่อกันอย่างแข็งแรงและเป็นระเบียบตลอดทั้งแผ่น สามารถนำมาใช้งานได้หลายรูปแบบ คุณสมบัติของตะแกรงเหล็กฉีก คือ มีความแข็งแรงสูง, รับน้ำหนักกดบนแผ่นได้มากโดยไม่บิดงอหรือเสียรูป